İstehsal

Ünvan:

Azərbaycan

Gədəbəy rayonu

Zəhmət kəndi

Telefon:

+994 23 222 445 

+994 23 222 446 (Faks)

info@gedebeywater.com